Rookmelder FAQ

Bij welke concentratie koolmonoxide gaat mijn CO-melder in alarm?

Dit verschilt van de hoogte van de concentratie en de duur dat deze concentratie in de ruimte aanwezig is. Regelmatig komt in een woning een kortstondige hogere concentratie koolmonoxide vrij, bijvoorbeeld bij het douchen, koken of als de geiser aanslaat. Om bij kortstondige hoge concentraties niet direct in alarm te treden, bevat een CO-melder een soort ‘timer’. De tijdgewogen waarde hiervan is vastgelegd in een Europese norm. Wanneer de concentratie langer aanwezig is óf wanneer de concentratie verder stijgt, zal de melder wél alarm geven.

Terug naar home

Wat doe jij als
de CO-melder afgaat?

1 Waarschuw je huisgenoten

2 Ga direct naar buiten

3 Bel het alarmnummer 112