Campagnemiddelen Stop CO-vergiftiging

Co-vergiftiging voorkomen afbeelding

Op deze pagina staan verschillende middelen die worden gebruikt in de campagne Stop CO-vergiftiging om opnieuw in het stookseizoen aandacht te vragen voor de regelgeving die sinds 1 april 2023 van kracht is. Je kunt de middelen downloaden en gebruiken in de eigen communicatie.

- Het CO-vrij logo mag niet ‘los’ worden geknipt en gebruikt.
- De logo’s van de samenwerkende partijen moeten altijd zichtbaar zijn.  
- Het is niet toegestaan om aanpassingen te doen aan de uitingen.

Sinds 1 april 2023 mogen alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden- en kachels. Zelf klussen of een bedrijf inhuren dat geen CO-vrij certificaat heeft, mag dan niet meer.

Gecertificeerde bedrijven zijn te herkennen aan het CO-vrij logo en terug te vinden in het register gasverbrandingsinstallaties op www.co-vrijregister.nl. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/koolmonoxide.

Downloads

opties

Welke soorten
rookmelders zijn er?

Combimelder

Een combimelder is een rookmelder en koolmonoxidemelder in één. Denk voor het aanschaffen van een combimelder goed na waar je de melder wilt ophangen, het is namelijk niet in elke ruimte van je woning mogelijk.

Wil je een combimelder ophangen in een ruimte waar zich een verbrandingstoestel bevindt? Dan is het mogelijk om een combimelder op te hangen. In een ruimte met een verbrandingstoestel is de hoogte waar je normaal een rook- of koolmonoxide melder zou ophangen namelijk gelijk.

In ruimtes waar zich geen verbrandingstoestel bevindt verschilt het advies over de hoogte waar de melder opgehangen moet worden. In deze ruimtes adviseren we om zowel een rook- als een koolmonoxidemelder op te hangen.

10 jaar

Wat is een goede
rookmelder?

informatie

Waar plaats ik mijn rookmelders?

regelgeving

Zijn rookmelders verplicht?

Tips & trics

Hoe onderhoud ik mijn rookmelder?

Tips & support

Onze preventieve veiligheidstips

Hulp nodig

Wat is het rookmelderteam?

Wat doe jij als
de CO-melder afgaat?

1 Waarschuw je huisgenoten

2 Ga direct naar buiten

3 Bel het alarmnummer 112