Alle antwoorden zijn JUIST! Een CO-vergiftiging voorkom je door te ventileren, controleren en alarmeren. 

Ventileer

Laat 24/7 een raam of rooster open staan

Controleer

Laat jaarlijks je verbrandingstoestel controleren door een gecertificeerd installatiebedrijf

Alarmeer

Plaats een CO-melder